Crucible ເຊລາມິກ Quartz

  • Quartz Ceramic Crucible

    Crucible ເຊລາມິກ Quartz

    ເຊລາມິກ Quartz ມີປະສິດທິພາບການຕໍ່ຕ້ານຊthermalອກຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດຍ້ອນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສ່ວນປະກອບເມັດພືດ. ເຊລາມິກ Quartz ມີຕົວຄູນຂະ ໜາດ ນ້ອຍຂອງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ, ສະຖຽນລະພາບທາງເຄມີທີ່ດີແລະຕ້ານທານກັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງແກ້ວ.